Ettevõttest

  

Kreedix OÜ alustas tegevust 2004. aastal, pakkudes klientidele võlahaldusteenuseid. Tänaseks on Kreedix OÜ võlanõuete portfell 200 miljonit eurot ning äriklientidele osutatakse krediidihalduse täisteenuseid – krediidijärelevalvet, nõuete analüüsi, taustauuringuid, kohtulikku ja kohtueelset õigusabi, võlamenetlust ning krediidikindlustust. Kreedix OÜ-l on pikaaegsed suurkliendid, kes kasutavad regulaarselt krediidihaldusteenuseid, samuti pakutakse lahendusi väike- ja keskmistele ettevõtetele krediidipoliitika juurutamiseks ja võlgnikega tegelemiseks.

2009. aastal asutati Kreedix OÜ tütarettevõte Register OÜ, mis on spetsialiseerunud krediidihalduseks vajalike infotehnoloogilise lahenduste väljatöötamisele. Register OÜ-s kogutakse andmeid otse algallikatest ja iganädalaselt talletatakse terabaitide kaupa infot, millest eraldatakse miljoneid fakte Eesti firmade ja nendega seotud isikute kohta. Andmete põhjal loodud mudelid ja rakendused võimaldavad tuvastada maksekäitumise mustreid ja ennetada krediidikahjusid. Register OÜ lahendusi kasutavad lisaks Kreedix OÜ töötajatele umbes 1500 ettevõtte finantsjuhid, krediidikontrollid ja raamatupidajad.

Kreedix OÜ omaniku algatusel asutati 2015. aastal ettevõtluskultuuri ja konkurentsivõime parandamiseks Eesti Võlausaldajate Liidu (EVUL), mille üheks eesmärgiks on riiklikul tasandil maksejõuetuse ja krediidiriskidega seonduvate võtmeküsimustega tegelemine. Liikmetele võimaldatakse vajalikku infot variisikutest, ettevõtete hülgajatest ja pankrotimeistritest, samuti pakutakse koolitusi, krediidihaldusteenuseid ning abistatakse keerulisemate probleemide korral. Liidul on jõudsalt kasvav liikmeskond ning hea koostöö erinevate erialaliitude, advokatuuri, prokuratuuri ning Majanduskuritegevuse Bürooga. 

Estonian